Allt inom redovisning och administration

Vad kan vi göra för er?

Löpande bokföring / administration

 • Vi åtar oss löpande bokföring, de flesta väljer att lämna in sitt material till oss, men vi åker även ut till kunder och sköter allt på plats.
 • Allt bokförs månadsvis och avstämningar görs.
 • Återkoppling till kund sker varje månad med förklaringar, förslag och kommentarer.
 • Skattedeklaration
 • Månads/kvartalsrapportering av EU försäljning till skatteverket.
 • Har ni kunder som inte betalar? vi hjälper er med handläggningen av betalningsföreläggande och kontakter med Kronofogdemyndigheten.

Bokslut / årsredovisning / resultatdisposition

 • Vi avslutar varje räkenskapsår med att upprätta bokslut och årsredovisning. Vi ombesörjer att allt lämnas i god ordning så revisionen går fort och smidigt.
 • Förutom att skriva årsredovisningen så beräknar vi utrymme för aktieutdelning och hjälper till med resultatplanering och skatteberäkningar.

Deklaration

 • Vi upprättar bolagets deklaration och hjälper delägare med sina K-10 bilagor.
 • Beräkning av utdelningsutrymme för aktieutdelning.
 • Vi bistår även med hjälp av privata deklarationer till våra kunder.

Löneadministration

 • Vi utför löneadministration för såväl kollektivanställda som tjänstemän
 • Kontrolluppgifter
 • Vi har även erfarenhet av löneadministration för flertalet länder, så som USA, Spanien, och England.

Särskilt inom byggbranschen

 • Vi har praktisk erfarenhet av personalliggare, ID06 mm
 • Kollektivavtal, lönehantering, ackord
 • Omvänd moms i byggbranschen
 • ROT-avdrag

Moms

Moms är ett brett område och vi har bred erfarenhet inom många delar.

 • Omvänd moms i byggbranschen
 • EU redovisning
 • Återvinning av moms i andra europeiska länder

Frivillig likvidation

Förordnande från Bolagsverket om att vara likvidator finns och vi hjälper våra kunder som väljer att lägga ner sin verksamhet - frivillig likvidation – med att ombesörja hela förfarandet med likvidationen.

Noterade bolag och redovisning enligt IFRS

 • Vi besitter mångårig erfarenhet av att upprätta kvartalsrapporter samt att upprätta årsredovisning för publika bolag, även enligt IFRS regelverk.
 • Koncernredovisning med utländska dotterbolag.